Gevelstenen

Gevelstenen zijn gebeeldhouwde reliëfs of teksten die de functie van een gebouw of het beroep, de naam of geloofsovertuiging van de bouwer of bewoner tot uitdrukking brengen.

Het gebruik om door middel van een gevelsteen een huis te kenmerken ontstond ongeveer in het midden van de 15e eeuw. Na verloop van tijd kregen de gevelstenen niet alleen de functie van herkenning maar vooral van een juiste adresaanduiding. Men woonde bijvoorbeeld in “die en die straat, het vierde huis van de hoek, alwaar De Vergulde Koe in de gevel staat”.
Door de invoering van de huisnummering, waarmee omstreeks 1800 een begin werd gemaakt, verloor de gevelsteen zijn oorspronkelijke functie.

Later, na het midden van de 19e eeuw, ontstond er een nieuw type gevelsteen, de steen met tekst of beeld, of de herinnering aan de eerste steenlegging of een beroemde bewoner.
Momenteel is er ook weer een herwaardering van gevelstenen te bespeuren; bedrijven maar vooral ook particulieren onderscheiden zich door het aanbrengen van een exclusief vervaardigde gevelsteen.
Een goed uitgevoerde gevelsteen, een weloverwogen verfraaiing van het huis, geeft een mooi pand iets speciaals, de parel op de kroon.